Servei de Psicopedagogia

L’adolescència és una etapa d’expansió i creixement on els i les adolescents poden mostrar interessos diferents dels que es treballen a l’institut. Això pot portar al nostre fill a sentir-se perdut, desmotivat o sense forces per afrontar les exigències acadèmiques. Per aquest motiu, el rendiment escolar es pot veure afectat, indicant que pot ser al nostre fill li cal un cop de mà. És per això que s’ofereix assessorament i orientació davant els possibles factors que estiguin afectant l’aprenentatge per tal d’ajudar a:

  • Millorar els resultats acadèmics.
  • Treballar l’ansietat davant dels exàmens.
  • Superar les dificultats d’aprenentatge (amb la lectura, l’atenció, l’organització, etc.).
  • Descobrir les tècniques d’estudi més adients per al seu fill.
  • Triar quin Batxillerat, Cicle formatiu o Grau universitari fer.

PREUS

55 € per sessió. Les sessions són de 60 minuts.