psicologia ocell
 

Psicologia per adults, adolescents i nens (Bel Forrellad)

NENS I ADOLESCENTS

Si el teu fill està perdut o desmotivat, fart d'estudiar, sense energies per afrontar l'escola o l'institut, o si no sap com fer-ho per a treure més bones notes, potser li cal un cop de mà. O bé, presenta pors, ansietat, manies, obsessions, autoestima baixa, problemes de conducta (TDA-H, TEA). A banda d'oferir assessorament i orientar davant la possible presència de dificultats d'aprenentatge (dislèxia, disiortografia, etc.), la Bel Forrellad us pot donar eines per a:

 • Millorar els resultats acadèmics.
 • Guanyar seguretat i confiança.
 • Controlar l'ansietat i superar les pors.
 • Superar les dificultats d'aprenentatge.
 • Millorar l'autoestima.
 • Millorar les relacions amb els companys, els pares i els professors.
 • Aprendre a controlar la impulsivitat i la frustració.
 • Aprendre a gestionar les emocions en positiu.

ADULTS

Si estàs buscant la manera d'assolir els teus objectius, somnis o propòsits. Si vols guanyar motivació i necessites millorar l'autoconfiança per tal de poder liderar la teva pròpia vida. Si vols sentir més satisfacció vital i benestar emocional, vine i t'ajudarem a fer-ho. La Bel Forrellad t'escoltarà i et donarà les eines per a:

 • Assolir els teus objectius personals o professionals.
 • Buscar alternatives i solucions davant dels obstacles.
 • Liderar la teva pròpia vida.Gestionar les emocions de forma positiva.
 • Millorar la qualitat de les teves relacions personals.
 • Reduir l'ansietat i les pors.
 • Entrenar les virtuts i fortaleses personals.
 • Equilibrar l'autoestima i les expectatives d'autoeficàcia.

SERVEIS I PREUS

 • Psicoteràpia individualitzada: 55 €/sessió. Les sessions són de 60 minuts.
 • Reeducacions multisensorials (sessions lúdiques i atractives per treballar la dislèxia, la discalcúlia, la disortografia i la disintàxi): 40 €/sessió. Les sessions són de 60 minuts.
 • Informes diagnòstics: 350 € (6 sessions de 1 h, inclosa la sessió de devolució de l’informe als pares).