Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior (antic CAS)

foto estudiants

Els requisits per poder fer aquest curs són inscriure’t abans del 25 de setembre i tenir un cicle formatiu de grau mitjà aprovat. Si no compleixes aquests dos requisits, pots optar a fer el CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR.

Què has de fer per aprovar?
Amb el curs de formació específica per a l’accés a CFGS no t’ho jugues tot en un sol examen. Per aprovar tan sols has de lliurar puntualment els deures i fer els exàmens semestrals de l’IOC. La nota final es calcula amb la nota del lliurament dels deures i la dels exàmens. En cas de no aprovar alguna assignatura, tens la possibilitat de fer una recuperació al juny.

Quines assignatures té el curs?
El curs té 4 assignatures obligatòries (català, castellà, anglès i matemàtiques) i una assignatura específica a escollir segons el cicle que vulguis estudiar: física-tecnologia (opció científico-tècnica), economia d’empresa (opció humanística i social), física-tecnologia (opció artística) i ciències de l’esport (opció esportiva).

Horaris
El curs comença el 16 de setembre i acaba al maig. Faràs un total de 15 hores setmanals i l’horari és el següent: dilluns de 16.15 h a 20 h, dimarts de 16.15 h a 20 h, dimecres de 17 h a 20 h i dijous de 16 h a 20 h.

Preus
50 € de matrícula i 9 mensualitats de 253,90 €
(50% de descompte en la matrícula si ets família nombrosa)