Estudiar educació infantil i primària serà més difícil

Els futurs mestres hauran de superar una nova prova per accedir a la universitat.

Aquest mes de juny, tothom que vulgui estudiar edució infantil o primària a la universitat haurà de superar una prova d'aptitud personal (PAP). Aquesta prova és un requisit més que s'afegeix als que ja es demanaven: tenir el batxillerat i la fase general de la selectivitat aprovada o tenir un cicle formatiu de grau superior aprovat.

L'objectiu d'aquesta prova és garantir que els futurs mestres accedeixen a la universitat amb uns coneixements mínims de llengua catalana i castellana.

Per als estudiants que estiguin cursant segon de batxillerat a Catalunya i per als estudiants que tornin a presentar-se a la fase general de les PAU, aquests exercicis seran els de llengua castellana i llengua catalana que faran a les PAU. Per a la resta d’estudiants, els exercicis de llengua catalana i de llengua castellana de les PAP, tot i seguir el mateix model d’examen que el de les PAU, no inclouran preguntes sobre les lectures prescriptives/obligatòries de batxillerat.

Pots trobar més informació clicant aquí.

 

sirena