Actualització de les proves

Ja hi ha actualitzada tota la informació sobre les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys.  Si vols estar-ne informat, clica sobre el següent enllaç:

www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/25a/index.html

 

 estudiant biblioteca